Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Azucar – Tampereen salsa ry
Postiosoite: XXX
Käyntiosoite: XXX

Rekisterinpitäjän vastuuhenkilö

XXX

Rekisterin vastuuhenkilö

XXX

Yhteyshenkilöt rekisteriin liittyvissä asioissa

XXX

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

XXXX

Rekisterin nimi

Jäsen- ja osallistujarekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Jäsenten laskutus ja tiedottaminen yhdistyksen toiminnasta.

Rekisterin pitämisen peruste

Tarvitaan toiminnan pyörittämiseen.

Rekisterin tietosisältö

Jäsentiedot (etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero)

Rekisteriä käyttävät tietojärjestelmät

Paikallinen tietokanta ilmoittautumisten rekisteröintiin ja yhteystietojen tallentamiseen.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään ainoastaan rekisteröidyltä itseltään.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Manuaalinen aineisto on käytössä vain tietosuojavaltuutetulla ja tuhotaan käyttämisen jälkeen välittömästi. Sähköinen jäsenrekisteri on suojattu käyttäjäsalasanoin ja rekisteriin pääsee käsiksi vain käyttöoikeudet saaneet henkilöt.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeudet määräytyvät EU tietosuoja-asetuksen artiklojen 15-22 mukaan:

  • tietojen tarkastusoikeus
  • tietojen korjaaminen ja poistaminen
  • tietojen käsittelyn rajoittaminen – tietojen siirto-oikeus
  • vastustamisoikeus

Yhteishenkilö rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa on tietosuojavastaava. Tietosuojavastaava XXX ( yhteystiedot)

Virheen oikaisu

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto (Henkilötietolaki 523/1999, 29§).

Rekisteriasioista vastaavan henkilön on välittömästi virheen huomattuaan korjattava virhe tai ilmoitettava siitä henkilölle, jolla on riittävät oikeudet virheen korjaamiseen. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tiedon korjaamista, ja tieto korjataan ilman aiheetonta viivytystä. Jos tiedon korjaamisesta kieltäydytään, annetaan siitä kirjallinen kieltäytymistodistus. Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi. Tietosuojavaltuutettu voi antaa rekisterinpitäjälle määräyksen tiedon korjaamisesta.

Korjauspyyntö tehdään kirjallisesti tai suullisesti rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja tarvittaessa rekisteröidyn henkilöllisyys varmistetaan.

Muissa tapauksissa korjaamispyyntö osoitetaan: Azucar – Tampereen salsa ry
Tietosuojavastaava XXX (yhteystiedot)

Mitä missä milloin

Seuraamalla Azúcarin some-kanavia saat ajankohtaisimmat uutiset ja tapahtumatiedot ensimmäisenä.